Betongsaging og
kjerneboring

Vi har utstyr for alle typer arbeider innen kjerneboring og betongsaging.

 

pil

mann med borr - betongsaging - kjerneboring

Betongsaging og kjerneboring

Vi kan utføre alt fra små hull i vegger eller dekker, til nedsaging av store grove betongkonstruksjoner. Både wiresager og betongsager kan benyttes til å sage store konstruksjoner i biter. Disse kan også benyttes for å dele konstruksjoner.

Store rehabiliteringsprosjekter innebærer ofte kjerneboring for nye tekniske anlegg og betongsaging for å etablere åpninger til heiser, trapper og sjakter. Kjerneboring og saging blir også brukt på nybygg for tekniske anlegg og sjakter.

Vi har en rekke store referanseprosjekter knyttet til boring og saging, men av de mest kjente kan nevnes: Deling av den gamle fasaden på Postgirobygget, slik at bygget nå ser ut som to blokker.

Tekniske Spesifikasjoner

Kjerneboring

 • En rekke komplette borerigger i varierende størrelse
 • Vi borer alle dimensjoner fra 10 mm og opp til 1000 mm
 • Vi benytter i hovedsak utstyr fra Hilti, Dimas, Weka og Dibo

Betongsaging

 • Hydrauliske veggsager
 • Høyfrekvente elektriske veggsager
 • Elektriske gulvsager
 • Sager tykkelser opp til 950 mm
 • Diverse håndholdte betongsager
 • 15 kW wiresagene
 • Hullsagingsutstyr til wiresag
 • Vi benytter i hovedsak utstyr fra Dimas, Partner, Hilti, Pentruder og EuroDima og Hydrostress

Bruksområder

Hovedsakelig til boring av hull i vegger og dekker av betong, men i prinsippet kan utstyret benyttes til boring og saging i alle typer betongkonstruksjoner som for eksempel rør, kummer, dragere osv. Det kan også bores og sages i stein/granitt.

Wiresagen benyttes til saging i ekstremt tykke konstruksjoner, den kan sage opp til 4 meter tykkelse. Også godt egnet til å sage ut store sirkulære utsparringer i vegger eller dekker.

 

last ned pdf

TK-02 BETONGSAGING
OG KJERNEBORING

R3 Entreprenør

R3 er det nye navnet til Norsk Gjenvinning Entreprenør AS og 13-gruppen AS.

NGE og 13-Gruppen ble samlet i det som nå er R3-konsernet i oktober 2014. Samlet utgjør vi en av de største enhetene i Norge innenfor miljørådgivning, riving, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. Vi utfører prosjekter over hele landet og er representert med kontorer i Oslo, Drammen, Skien og Rudshøgda.

Siden 90-tallet har selskapet vært pådrivere for utvikling av regelverk, standarder og beste praksis knyttet til arbeidsmiljø, forurensing og materialgjenvinning i bransjen. Vi prioriterer alltid sikkerhet først, og legger stor vekt på målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Vi er dedikert til å levere i henhold til våre kunders forventninger, og i samsvar med våre interne kvalitetskrav og offentlige krav og forskrifter.

Kontakt oss

R3 leverer og formidler tjenester over hele landet. Ta gjerne kontakt!

 

r3 logo hvit

 • E: post@r3.no
 • T: 23 03 53 50
 • F: 23 03 53 60
 • Kontor Oslo
 • Østre Akers vei 219
 • 0976 Oslo
 • Kontor Drammen
 • Rosenkrantzgate 61
 • 3018 Drammen
 • Kontor Rudshøgda
 • Stolvstadvegen 8
 • 2360 Rudshøgda

E: post@r3.no
T: 23 03 53 50
F: 23 03 53 60

Kontor Oslo
Østre Akers vei 219, 0976 Oslo

Kontor Drammen
Rosenkrantzgate 61, 3018 Drammen

Kontor Rudshøgda
Stolvstadvegen 8, 2360 Rudshøgda

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.